Poznan Meeting 7

Adam Mickiewicz University Poznań Al. Niepodległości 53, Poznań

Meeting 7: Tort law

Poznan Meeting 8

Adam Mickiewicz University Poznań Al. Niepodległości 53, Poznań

Meeting 8: Equity and trusts law