Sofia Meeting 7: Tort Law

St Kliment Ohridski University of Sofia 15 Tsar Osvoboditel Boulevard, Sofia

Meeting 7: Tort Law

Wroclaw Meeting 7

University of Wrocław Uniwersytecka 22/26, Wrocław

Meeting 7 BLC Wroclaw: Tort law

Budapest Meeting 7

Peter Pazmany Catholic University Budapest Szentkirályi u. 28, budapest

Meeting 7: Tort law

Bratislava Meeting 7

Comenius University Bratislava šafárikovo námestie 6, Bratislava

Meeting 7: Tort law

Lviv Meeting 7: Section 1

Ivan Franko National University of Lviv Sichovykh Striltsiv 14, Lviv

Meeting 7: Tort law

Lviv Meeting 7: Section 2

Ivan Franko National University of Lviv Sichovykh Striltsiv 14, Lviv

Lviv Meeting 7: Section 2